Jordskjelv og påvirkning av seismiske laster på konstruksjoner – RIB

Rådgivende ingeniør byggeteknikk prosjekterer enhver konstruksjon eller bygning slik at dersom et jordskjelv inntreffer, skal det sikres at menneskeliv beskyttes og skadeomfang begrenses.

Selv om Norge er et lavseismisk område, er det er allikevel nødvendig å følge standarden for jordskjelvdimensjonering.

Prosjekteringen utføres etter NS-EN 1998 Eurokode 8 eller etter Norsar sitt nye jordskjelvsoneringskart som kan anvise risiko for skadepotensial med stor nøyaktighet på adresse.

Vi har delt våre tjenester inn i fem fagområder.

Vi har delt våre tjenester inn i fem fagområder.