Conturo

Conturo er en fremoverlent leverandør av ingeniør- og rådgivende tjenester. Vi har profesjonelle fagmiljø med sterk kompetanse innenfor VVS og Infrastruktur. Bedriften kom tidlig i gang med bruk av digitale arbeidsverktøy og leverer små og store tverrfaglige prosjekter som utvikles og koordineres i BIM-modell.

Hva betyr dette for våre kunder? De får et team med høyt kompetente medarbeidere som ivaretar prosjektene fra start til mål, med uttalt visjon:

Med fremtidsrettet og miljøriktig prosjektering bidrar vi til lønnsomme valg for kunder og samfunn!

Mennesker og kompetanse

Hos Conturo er medarbeiderne i fokus. Bedriften eies av ansatte i selskapet og menneskene er kjernen i alle våre tjenester.

Vi arbeider kontinuerlig med å skape gode team for fagvise og tverrfaglig samarbeid, og fremmer et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Slik står vi stadig rustet til å tilby trygg og lønnsom prosjektering for våre kunder.

Bærekraftig og nyskapende

Klima- og miljø perspektivet er viktig for oss i planlegging av fremtidens byggeprosjekter. Våre medarbeidere setter søkelys på det grønne skiftet med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger i prosjekteringen.

Ta kontakt med oss – vi tar på oss oppdrag over hele østlandsområdet!

Ta kontakt med oss – vi tar på oss oppdrag over hele østlandsområdet!

Leif Arne Bratlie
Fagansvarlig VVS