VVS teknikk

Fagområdet varme, ventilasjon, sanitær og sprinkler er stort og omfattende. Conturo har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og lang erfaring med prosjektering av VVS installasjoner i nye og eksisterende bygg.

Vårt sterke BIM-miljø er ledende på området å ta i bruk teknologi for tverrfaglig samhandling og koordinering. Vi er pådrivere for at underlag til byggeplass er fritt for kollisjoner mellom våre og andre fagområders installasjoner.

VVS rådgivere (RIV) hos Conturo har stort fokus på bærekraftige energi- og klimaløsninger.

VVS-teknikk

Fagområdet varme, ventilasjon, sanitær og sprinkler er stort og omfattende. Conturo har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og lang erfaring med prosjektering av VVS installasjoner i nye og eksisterende bygg.

Vårt sterke BIM-miljø er ledende på området å ta i bruk teknologi for tverrfaglig samhandling og koordinering. Vi er pådrivere for at underlag til byggeplass er fritt for kollisjoner mellom våre og andre fagområders installasjoner. VVS rådgivere (RIV) hos Conturo har stort fokus på bærekraftige energi- og klimaløsninger.

Les mer om vår kompetanse innen VVS teknikk

I vårt nordiske klima er oppvarming av bygg en sentral del av planleggingen. Fra tidligfase bestemmes oppvarmingskilde og systemløsninger som blir grunnlaget for videre prosjektering. Energiklassifisering og energimerking viser informasjon bygningens energitekniske tilstand. Siden energikostnader er en stor andel av driftskostnadene, påvirker bedre energiklassifisering også verdsettingen på eiendomsmarkedet. Fornybare energikilder kan være biovarme som flisfyring og/eller pellets, varmepumpe med utnyttelse av jordvarme og/eller sol. Slike løsninger kan være aktuelle å utrede.

God luftkvalitet gjør at vi mennesker trives og yter det beste der vi er, både på jobb, hjemme og på fritiden.

Bruken av bygningen og antall personer som er ment å oppholde seg i den blir dimensjonerende for valg av aggregat og kanalnett. Tilluft og avtrekk skal dimensjoneres for hvert enkelt rom, og for å få til de beste løsningene mht. estetikk og kvalitet på ventilasjonssystemene er det avgjørende at VVS-rådgiver (RIV) koples inn i tidligfase slik at det settes av tilstrekkelig plass til føringer, takhøyde, tekniske rom med mer.

Ventilasjon bør også samkjøres og integreres mot oppvarmingssystemet for energioptimalisering.

Vår erfaring strekker seg fra store idrettsarenaer til leilighetsprosjekter.

Sanitæranlegget sørger for distribusjon av varmt- og kaldt forbruksvann i et bygg til vasker, toaletter, dusjer, vaskemaskin, oppvaskmaskin med mer. Vannet ledes via sluk og avløpssystemer ut av bygget, som oftest til kommunalt renseanlegg. Ler med om Vann- og avløpssystemer under Infrastruktur.

System for brannslukking skal tilpasses det enkelte bygg og kan ivaretas på forskjellige måter. Brannskap med slange og sprinkler- / vanntåkeanlegg i større bygg er vanlige installasjoner. Rom med utstyr som er sårbart for vannpåvirkning kan prosjekteres med alternative slukkeløsninger som inert gass. Conturo har sentral godkjenning i TKL3 og FG-sertifisering for prosjektering av slukkeinstallasjoner.

Airconditioning av rom for opphold av personer (komfortkjøling) kan løses på forskjellige måter. Løsninger for komfortkjøling kan være ventilasjonskjøling via ventilasjonsanlegget med kjølekompressor luft-luft eller isvannsanlegg.

For byggeprosjekter med store volum ønskes ofte en utredning av muligheter for tilkopling av fjernvarmeanlegg i nærområdet, eller etablering av ny energisentral som oppvarmingskilde. Med en felles energikilde og distribusjon via fjernvarmenett fordeles investerings- og vedlikeholdskostnadene over abonnementene over en lengre periode.

Utendørs VVS er blant annet overvannshåndtering, stikkledninger for vann og avløp med mer. Temaet beskrives under fagområdet infrastruktur.

Fagansvarlig VVS teknikk

Leif Arne Bratlie
Senior ingeniør VVS og Infrastruktur

Fagansvarlig VVS teknikk

Leif Arne Bratlie
Senior ingeniør VVS og Infrastruktur

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Få siste nytt fra Conturo og andre bransjerelatert temaer.

Nyhetsbrev

Gjør deg kjent med vår Personvernerklæring her.