Vi er vårt ansvar bevisst og vet at en stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra vår bransje – bygg og anlegg. Bransjen vi tilhører er storforbruker av energi og naturresurser. Avfall og sortering er avgjørende for vårt miljø og biologiske mangfold. Vi ser på dette som en mulighet til å være gode eksempler i bransjen.


Vårt mål i Conturo er å være en bidragsyter med høy kompetanse på energi og miljø omsatt i rådgivning og prosjektering av holdbare, energieffektive og miljøvennlige VVS-anlegg med høyest mulig bruksverdi innenfor rammene av hvert prosjekt. Med dette ønsker vi å bidra til en bærekraftig bransje og skape best mulige rammebetingelser for kommende generasjoner.

For å oppnå dette arbeider vi kontinuerlig med utvikling av vårt fagmiljø hvor faglig diskusjon og arbeid i prosjekter med ambisiøse miljøkrav står sentralt. Vi vektlegger også tverrfaglig kompetanse, integrert prosjektering og grundig kvalitetssikring for å nå våre mål uten å gå på kompromiss med estetikk, bruksverdi eller prosjektgjennomføring.

Conturo AS er en Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet. Den årlige klima- og miljørapporten er tilgjengelig for allmennheten, oppdragsgivere og leverandører ved forespørsel til daglig leder.

Vi jobber for å optimalisere vår miljøsatsing og kunnskap innen energi og miljø.

Tiltak: Vi ansetter og utvikler kompetente medarbeidere med relevant erfaring

 

Effektivisering og flyt i prosjekteringer

Tiltak: Interaktiv samhandling med skybaserte verktøy. Prosjektmøter forsøkes gjennomført på Teams i størst mulig grad. Dette reduserer behov for reiseaktivitet for våre ansatte.

 

Miljøprogram for Conturo

Tiltak: Bidrar i bransjen som ambassadør for gode digitale samhandlingsløsninger, som effektiviserer prosjekteringen og reduserer behovet for tegninger og dokumenter på papir