Klikk på bildegalleri

Tokerud flerbrukshall, Oslo

Flerbrukshall, Stovner Oslo

Den nye flerbrukshallen er på 2500 kvadratmeter BTA og ligger ved Tokerud skole på Stovner i Oslo og har spillflate 25×45 meter med skillevegg. Flerbrukshallen bygges med passivhusstandard.

Prosjektnavn: Tokerud Flerbrukshall
Byggherre: Oslobygg KF
Sted: Stovner, Oslo
Arkitekt: Futhark Arkitekter AS
Hovedentreprenør: Ruta Entreprenør AS avd. Oslo
Tomtestørrelse: 5 400 m2
Byggeperiode: 2021 – 2022

Conturo har prosjektert vannforsyning, avløp og lokal overvannshåndtering på 5,4 dekar eiendom. Det ble også gjort vurderinger av omlegging kommunale vann- og avløpsledninger samt at vi har bistått med utomhus-prosjektering og utarbeidelse av skiltplan.