Klikk på bildegalleri

Teisen Omsorg+

Omsorgsboliger i Oslo

Conturo har oppdrag med prosjektering av VVS tekniske anlegg for Østlandske VVS i nybygg av 87 omsorgsboliger med tilliggende servicefunksjoner på Teisen i Oslo. Bygget har umiddelbar nærhet til Teisenparken med grøntareal på 14 mål og skal romme tilbud til eldre som ikke har pleiebehov, men som har problemer med å klare seg i egen bolig.
Fagområder:
Conturo leverer rådgivende ingeniørtjenester og prosjektering av sanitær, varme og sprinkler.

Prosjektnavn: Teisen Omsorg+
Sted: Teisen, Oslo
Byggherre: Frelsesarmeen Eiendommer
Arkitekt: Dyrø & Moen arkitekter
Entreprenør: Bundebygg AS
Størrelse:  Ca. 11 000 m2
Byggeperiode:  2020- 2022