Klikk på bildegalleri

Convention Center North, Stokke

Utvidelse av eksisterende konferansebygg, Oslofjord Convention Center Stokke/ Sandefjord

Fagområder:
Conturo har vårt rådgivende ingeniør for alle de tekniske fagene og gjennomført komplett tverrfaglig prosjektering av konstruksjonsteknikk, VVS-teknikk, elektroteknikk, VA, veier og detaljering av uteområder.

Prosjektnavn: Convention Center North
Byggherre: Oslofjord Property
Arkitekt: NIELSTORP+ arkitekter
Sted: Melsomvik
Entreprenør: ILC Construction
Størrelse: 7 500 m2 BTA + 10 000 m2 utomhus
Byggeperiode: 2020 – 2022

Prosjektet er en utvidelse av eksisterende konferansesenter med et tilbygg på til sammen 7 500 m2 BTA og utomhusområder i tilknytting til dette på over 10 000 m2. Tilbygget inneholder en ny konferansesal med plass til 1000 personer, samt 18 møterom i forskjellige størrelser og fellesarealer med foaje, garderobe og toaletter i tilknytting. Det nye bygget har et storkjøkken på over 1000 m2 med produksjonskapasitet for flere tusen personer. Underetasjen inneholder også en økonomigård med porter for varelevering og et stort lager og kjøle- fryserom.

Utomhus har prosjektet blant annet en stor festplass med festepunkter for oppriggbare telter og tekniske forsyninger av vann og strøm og IKT. Det er også ført frem tekniske punkter en rekke steder for arrangementer, scenerigg og TV-produksjon.