Klikk på bildegalleri

Bjerkenetunet, Bamble

Gang – og sykkelvei, Bamble Kommune

Prosjektering av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 353 Herreveien forbi nytt boligfelt. Prosjektet bestod i byggeplan for ny gang- og sykkelveg, fotgjengerovergang, overvannshåndtering, skiltplan, gatebelysning og omlegging av elkraft- og telekabler.

Prosjektnavn: Bjerkenetunet
Byggherre: PBBL, Heimgard bolig Bjerkene Invest
Sted: Bamble Kommune
Hovedentreprenør: Amundsen Graf
Byggeperiode: 2020-2021

Fagområder:
Conturo hadde ansvar for prosjektering av vei, VA, elektro og belysning.