Andre tjenester

Vårt fagmiljø bistår med flere supplerende tjenester i planleggings- og utførelsesfasen av byggeprosjekter. Blant annet kan vi ta på oss oppdrag som ansvarlig søker der vi er engasjert med ett eller flere fagområder. Vi har sentral godkjenning og har bistått med byggesøknadsarbeid i mange prosjekter.

Ut over byggesøknader er det en rekke oppgaver som må ivaretas i løpet av planleggings- og utførelsesfasen av et byggeprosjekt.

Andre tjenester

Vårt fagmiljø bistår med flere supplerende tjenester i planleggings- og utførelsesfasen av byggeprosjekter. Blant annet kan vi ta på oss oppdrag som ansvarlig søker der vi er engasjert med ett eller flere fagområder. Vi har sentral godkjenning og har bistått med byggesøknadsarbeid i mange prosjekter.

Ut over byggesøknader er det en rekke oppgaver som må ivaretas i løpet av planleggings- og utførelsesfasen av et byggeprosjekt.

Les mer om våre tjenester:

Conturo har sentral godkjenning og kan bistå med byggesøknadsarbeider (SØK) slik som rammesøknad, IG-søknad, brukstillatelse, ferdigattest osv. Vi benytter en elektronisk kommunikasjonsportal der nabovarsling går via Altinn til berørte naboer, og ansvarlige foretak kan erklære ansvar elektronisk, samt at all dokumentasjon foregår med elektronisk innsending til kommunens saksbehandlingssystem.
Rollen som ansvarlig søker kan tilbys i prosjekter der vi er involvert med ett eller flere fagområder.
Våre rådgivere har erfaring innenfor området FDV og kan bistå med å lage en god struktur for dette arbeidet. Det er avgjørende å etablere et godt system for dette tidlig i byggeprosjektet, slik at informasjon om byggevarer og tekniske installasjoner kan legges inn i et system der det er enkelt å finne informasjon om leverandør, garantitid, vedlikeholds intervall med mer. Blant annet vil riktig tagging av tekniske systemer på tegningene og i BIM-modellen bidra til god sporbarhet inn i driftsfasen. Conturo har i mange år benyttet tverrfaglig merkesystem TFM utviklet av Statsbygg.
Vi tilbyr ulike prosjektadministrative tjenester, blant annet å følge opp dokument- og leveranseplaner for prosjektgruppen, utarbeide prosjektkalkyler, utarbeide romskjema. Vi kan også bistå med grunneieravtaler beregning av ulempeerstatning, sluttoppgjør, sluttbefaringer med mer i VA-prosjekter, samt innhente arbeidstilsynets samtykke ved etablering av nye arbeidsplasser.
Conturo har løsninger for dokument – og tegningshåndtering i byggeprosjekter. Erfaringsvis blir det en stor mengde filer av forskjellig format som revideres mange ganger underveis i prosjekteringen. Det er viktig å ha god kontroll med tegningsrevisjoner slik at det ikke benyttes feil underlag på byggeplassen.
Conturo tilbyr løsninger for samarbeid i nettskyen der hele prosjekteringsgruppen kan samarbeide i utviklings- og prosjekteringsfasen. Både arkitekt (ARK), bygg (RIB), VVS (RIV), elektro (RIE), landskapsarkitekt (LARK), vann og avløp (RIVA), prosjektleder og byggherre kan inviteres til plattformen for innsyn og innspill gjennom 3D-modeller og dokumentdeling i hele prosjekteringsfasen. Her utføres også kollisjonstesting og koordinering mellom fagmodeller i detaljprosjekteringsfasen.
Med GPS stikkesett kan våre ingeniører måle inn kummer, veier, kantstein, høyde på terreng, kote på bygninger og mye annet. Måledata importeres fra stikkesettet over til digitalt kartgrunnlag og sikrer at prosjekteringsmaterialet har riktige forutsetninger når prosjekteringen starter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Få siste nytt fra Conturo og andre bransjerelatert temaer.

Nyhetsbrev

Gjør deg kjent med vår Personvernerklæring her.

Andre fagområder