Reidar Nilsen

Senioringeniør / Avd. leder
bygg- og geoteknikk

Erik Kristoffersen
Senior byggingeniør
Jelle Bakhuis
Byggingeniør
Julia Østmoen
Byggingeniør
Pierre Kastner
Senior Sivilingeniør bygg
Sigurd Bekkevold
Byggingeniør