Reidar Nilsen

Senioringeniør / Avd. leder
bygg- og geoteknikk

Andreas Vårdal
Senior byggingeniør
Erik Kristoffersen
Senior byggingeniør
Jelle Bakhuis
Byggingeniør
Julia Østmoen
Byggingeniør
Klaas-Martin Jonker
Senior byggingeniør
Peder Elias Aslaksen
Byggingeniør
Pierre Kastner
Senior Sivilingeniør bygg
Sigurd Bekkevold
Byggingeniør