Elektroteknikk

Moderne bygg, anlegg og infrastruktur setter stadig høyere krav til gode og effektive løsninger innenfor elektro-, automasjon-, og IKT-systemer. Vårt fagmiljø har betydelig kompetanse innen disse disiplinene, og kan tilby et kompetent og fremoverlent fagmiljø med engasjement for å få frem de beste løsninger for våre oppdragsgivere.

Vi bistår gjerne fra start med tekniske- og økonomiske utredninger før prosjekteringen starter. God samhandling med andre faggrupper er viktig for å få frem byggets totale energibehov og dimensjonerende laster for VVS-tekniske anlegg.

Elektroteknikk

Moderne bygg, anlegg og infrastruktur setter stadig høyere krav til gode og effektive løsninger innenfor elektro-, automasjon-, og IKT-systemer. Vårt fagmiljø har betydelig kompetanse innen disse disiplinene, og kan tilby et kompetent og fremoverlent fagmiljø med engasjement for å få frem de beste løsninger for våre oppdragsgivere.

Vi bistår gjerne fra start med tekniske- og økonomiske utredninger før prosjekteringen starter. God samhandling med andre faggrupper er viktig for å få frem byggets totale energibehov og dimensjonerende laster for VVS-tekniske anlegg.

Les mer om vår kompetanse innen elektroteknikk

Alle bygg trenger strøm. Riktig prosjektering av elektrotekniske anlegg ivaretar sikkerhet til mennesker og dyr og øker brannsikkerheten. I tillegg til lover og forskrifter for elkraft prosjektering vil rådgivende ingeniør elektroteknikk (RIE) i samarbeid med oppdragsgiver planlegge og tilpasse el-anlegget best mulig til bruken av bygget.
Riktig belysning skal oppfylle grunnkravene for bruken av rommet, både mht. Lysstyrke (lux), blending, fargegjengivelse med mer. I tillegg til grunnbelysning er det ofte ønskelig med tilskudd av effektbelysning, eller arkitektonisk belysning, for å fremheve noe eller skape liv og opplevelser ved hjelp av belysningsarmaturer. Det planlegges ofte muligheter for dimming og lysstyring i forskjllige scenarier. Våre rådgivende ingeniører elektroteknikk er medlem av Lyskultur og prosjekterer belysning i lysberegningsprogrammet Dialux.
Utomhus belysning planlegges best samtidig med bygget for å oppnå en god balanse mellom fasadebelysningen, med riktig plassering av armaturer. Rådgivende ingeniør elektro beregner og plasserer lysstolper med riktig høyde, lysfordeling og lysstyrke i forhold til funksjonen den skal oppfylle. For eksempel vil det være forskjellige behov for belysning av gangstier, veier og parkeringsplass. Utendørs plasser og møtesteder kan i tillegg til funksjonsbelysning dekoreres kunstnerisk med bruk av justerbare RGB-farger for å skape stemning ved anledninger. Belysningen planlegges og visualiseres i lysberegningsprogram for fremvisning til oppdragsgiver.

Fiber- og strukturert kabelnett til alle tele/data installasjoner planlegges etter brukerens behov, ofte med en viss fleksibilitet med mulighet for oppskalering. Datauttak til hver arbeidsplass og aksesspunkter for wifi, intern-TV, møteroms utstyr, adgangskontroll, alarm/overvåking, VVS utstyr osv. forsynes fra felles datarom eller etasjefordeler. Server- og distribusjonsrom planlegges ofte med sikkerhet for stabilitet og oppetid ved bruk av UPS strømforsyning med batteripakke. Conturo har EKOM – sertifisert personell og fagutdannet ITB – koordinator for prosjektering og oppfølging av IKT.

Sikkerhets installasjoner må alltid være på plass for å få brukstillatelse til et bygg. Varslingsanlegg planlegges etter gjeldende forskrifter og standarder, for brannvarslingsanlegg NS 3960 og talevarslingsanlegg NS 3961. Deteksjonsmetode velges etter mest hensiktsmessige prinsipp, ofte med røyk- eller varmedetektorer, men også multifunksjonelle detektorer som kan programmeres, aspirasjonsdetektorer eller laser/linjedetektorer. Conturo har FG-sertifisert personell med god kompetanse på området, som også er medlem av normkomiteene for utarbeidelse av regelverket for brann- og talevarsling.

Nød- og ledelysanlegg er en av de viktige sikkerhetsinstallasjonene som må være på plass for å få brukstillatelse til et bygg. Når strømmen går er det vesentlig at lyskilder med alternativ strømkilde tennes – dette kalles “panikkbelysning” – for å hindre at kaos og panikk oppstår. Det samme gjelder de grønne rømningslysene som skal vise veien for sikker rømning av rommet/bygget. Nød- og ledelysanlegg skal ha systemer for overvåking som i dagens løsninger ofte ivaretas med alarm dersom en lampe slutter å fungere. Nødlysanlegg kan planlegges med lokal eller sentralisert strømforsyning/batteribacup etter størrelse på bygget. Relevant standard er NS-EN 1838.

Prosjektering av adgangskontroll starter med soneinndeling sammen med bruker(e) og samkjøring mot brannkonsept og rømningsdører. Prosjekteringen må nøye koordineres mot lås- og beslag leverandør. leverandør. Adgangskontrollsystemet kan også innbefatte porter og/eller bommer for innkjøring til f.eks. parkeringsområde. Valg av løsning tas på bakgrunn av behov for funksjonalitet.

Overvåkning av plasser, veier, rom eller områder skal nøye følge personvernregelverket som er nærmere beskrevet på datatilsynets nettsider Datatilsynet.no. Kameraovervåking skal blant annet ha formålsbegrensning og være nødvendig for formålet. Conturo har god erfaring med slik planlegging og kan sammen med oppdragsgiver beskrive og prosjektere et anlegg som samsvarer med regelverket. Vi har erfaring fra store kameraovervåkningsanlegg med software for skiltgjenkjenning og integrasjon mot adgangskontrollsystem.

Automasjon av VVS-tekniske anlegg skal planlegges og beskrives for å ivareta at alle funksjoner leveres med anlegget. Følere og sensorer skal gi nøyaktig informasjon og verdier til toppsystem, som også kan ha et SD-anlegg for styring og overvåking. VVS-tekniske anlegg samarbeider ofte med andre tekniske installasjoner som tilstedeværelsesdetektorer, solskjerming med mer. for energioptimalisering.

En ITB-koordinator har ansvar for å tilrettelegge for at de forskjellige aktørene i et byggeprosjekt snakker sammen. Se NS3935 og for øvrig www.itbguiden.no som har mye relevant informasjon om temaet. Conturo har fagutdannet ITB-koordinator som har god kjennskap til sin rolle og evner å bidra til at de forskjellige tekniske leverandører av løsninger ivaretar hver sin del av en helhet. Dette utføres ved å utarbeide en ansvarsmatrise som delegerer ansvaret opp etter leveranser, for eksempel ventilasjon, varmesentral, porter, solskjerming, røykluker, adgang, nødstrøm, belysning osv., som skal samkjøres for styring opp til en bestemt felles buss eller -protokoll.

Fagansvarlig elektroteknikk

Trond Kevin Stene
Avd. leder Elektroteknikk

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Få siste nytt fra Conturo og andre bransjerelatert temaer.

Nyhetsbrev

Gjør deg kjent med vår Personvernerklæring her.

Andre fagområder