Byggeteknikk

Konstruksjonsteknikk er et vesentlig fagområde i alle byggeprosjekter. Bygninger og konstruksjoner skal stå støtt og konstrueres for å tåle vær og aktuell bruk, samt jordskjelv der det vil være aktuelt.

Våre medarbeidere har solid kunnskap og lang erfaring med å finne optimale løsninger for fundamentering og konstruksjoner av tre, betong og stål. Sammen med moderne datateknologi analyseres og løses komplekse problemstillinger med beregninger og utforming som ivaretar helheten og kostnadseffektive løsninger.

Prosjektering tilbys i alle faser, fra utvikling av konsept til utarbeidelse av arbeidstegninger og oppfølging mot byggeplass av prosjekterte løsninger.

Vi leverer rådgivning mht. byggemåte og valg av konstruktive materialer for å kunne gi kostnadsestimater samt fleksibilitet i forhold til mulige fremtidige ombygginger.

Uavhengig kontroll av byggeteknisk prosjektering og utførelse på byggeplass er også en etterspurt tjeneste.

Conturo har i mange år prosjektert i BIM og benytter skybaserte verktøy for tverrfaglig koordinering. Vi tilbyr våre kunder løsninger for kommunikasjon i sitt byggeprosjekt, der de kan følge prosjekteringsarbeidet og diskutere løsninger med rådgiver underveis.

Byggeteknikk

Konstruksjonsteknikk er et vesentlig fagområde i alle byggeprosjekter. Bygninger og konstruksjoner skal stå støtt og konstrueres for å tåle vær og aktuell bruk, samt jordskjelv der det vil være aktuelt.

Våre medarbeidere har solid kunnskap og lang erfaring med å finne optimale løsninger for fundamentering og konstruksjoner av tre, betong og stål. Sammen med moderne datateknologi analyseres og løses komplekse problemstillinger med beregninger og utforming som ivaretar helheten og kostnadseffektive løsninger.

Prosjektering tilbys i alle faser, fra utvikling av konsept til utarbeidelse av arbeidstegninger og oppfølging mot byggeplass av prosjekterte løsninger.

Vi leverer rådgivning mht. byggemåte og valg av konstruktive materialer for å kunne gi kostnadsestimater samt fleksibilitet i forhold til mulige fremtidige ombygginger.

Uavhengig kontroll av byggeteknisk prosjektering og utførelse på byggeplass er også en etterspurt tjeneste.

Conturo har i mange år prosjektert i BIM og benytter skybaserte verktøy for tverrfaglig koordinering.

Vi tilbyr våre kunder løsninger for kommunikasjon i sitt byggeprosjekt, der de kan følge prosjekteringsarbeidet og diskutere løsninger med rådgiver underveis.

Les mer om vår kompetanse innen byggeteknikk.

Konstruksjonsmetode velges i samarbeid med oppdragsgiver tidlig i utviklingsprosessen. Her spiller byggets utforming, bruk og fremdrift i byggefasen viktige roller. Det er viktig at rådgivende ingeniør byggeteknikk kommer tidlig inn i prosjektet slik at det i blir satt av plass til nødvendige konstruksjoner. Beregningene blir grunnlag for konstruktøren som tegner bygningsdelene inn i 3D-modellen. Når alt er modellert ferdig kan det tas ut detaljerte menger fra datamodellen som grunnlag for prising av entreprenør. Jorskjelvdimensjonering er også en viktig del av konstruksjonsfaget og kan leses mer om på denne siden.
Prefabrikkerte byggematerialer brukes i mer eller mindre grad i et hvert byggeprosjekt. Bygningsingeniøren prosjekterer underlag for prefab leverandør i henhold til ønsker fra byggherre / entreprenør. Dette kan være betongelementer, betongtrapper, gitterdragere og stålverk, limtre, massiv-tre-elementer for dekke og vegg, ytterveggselementer, takelementer etc. etc.. Byggematerialene produseres på fabrikk under kontrollerte omgivelser og transporteres så til byggeplass for å heises på plass. For at prosess og byggeplass skal bli effektiv, kreves et høyt detaljeringsnivå og god koordinering i alle ledd.
At fundamentet er solid, er for oss alle en selvfølgelighet. I Norge er det, som kjent for mange, svært skiftende grunnforhold. Vurdering av fundamenteringsmetode er derfor særdeles viktig. Vi har den nødvendige erfaring både innen geoteknikk, konstruksjon og detaljert kjennskap til ulike fundamenteringsmetoder til å gi gode råd om dette.

Alle bygg skal tåle normal bruk, vær- og klimapåkjenninger uten å ta skade. Det stilles også strenge krav til energiforbruk i teknisk forskrift. Våre ingeniører gjennomfører energiberegninger slik at isolasjonstykkelse i tak, vegger og dekke på grunn bestemmes tidlig i prosjektet. Dette danner grunnlag for arkitekt og byggingeniør som skal prosjektere bygget, og for VVS-rådgiver som skal dimensjonere varme- og kjøleanlegget. Ofte kan det være hensiktsmessig å utarbeide et premissnotat for bygningsfysikk med beskrivelse av ytelser og med figurer av tekniske løsninger for hvordan kuldebroer skal unngås og vannet ledes vekk fra bygningskroppen på en sikker måte, for å unngå fuktproblemer på kort og lang sikt.

Vi kan også bistå med å BREEAM-sertifisere bygg i ulike klasser. Selv om bygningsfysikk spiller en vesentlig rolle for dette, er det også flere elementer som spiller inn her som miljøvennlige byggematerialer, kommunikasjon, avfallhåndtering etc.

Tidlig i prosjekteringen må det utarbeides et brannkonsept som beskriver tiltak for brannsikkerhet i bygget. Brannkonseptet går tverrfaglig gjennom bygget og bestemmer blant annet krav til konstruksjon, vegger og dører. Det beskriver hvordan trygg rømning skal oppnås, samt krav til tekniske installasjoner som sprinkler, nødlys, brannvarsling mm. Conturo har kompetanse og ansvarsrett for brannprosjektering. Vi tilbyr prosjektering av brannsikkerhet i prosjekter der vi allerede er involvert med konstruksjonsteknikk.
Tidlig i planleggingsarbeidet må det innhentes grunnundersøkelser som danner grunnlag for geoteknisk rapport og geoteknisk prosjektering. Den geotekniske prosjekteringen vil avdekke hvilken fundamenteringsmetode som er best egnet, samt ivareta terrengstabilitet av byggetomt og omkringliggende område både i og etter byggefasen. Der stabiliteten er utfordret, gjøres det vurdering av nødvendige tiltak for sikring mot utglidning av masser som for eksempel spunting og kalksementstabilisering. Vi tilbyr geoteknisk prosjektering i prosjekter der vi allerede er involvert med konstruksjonsteknikk.

Les mer om våre kompetanse innen byggeteknikk.

Konstruksjonsmetode velges i samarbeid med oppdragsgiver tidlig i utviklingsprosessen. Her spiller byggets utforming, bruk og fremdrift i byggefasen viktige roller. Det er viktig at rådgivende ingeniør byggeteknikk kommer tidlig inn i prosjektet slik at det i blir satt av plass til nødvendige konstruksjoner. Beregningene blir grunnlag for konstruktøren som tegner bygningsdelene inn i 3D-modellen. Når alt er modellert ferdig kan det tas ut detaljerte menger fra datamodellen som grunnlag for prising av entreprenør. 
Jorskjelvdimensjonering er også en viktig del av konstruksjonsfaget og kan leses mer om på denne siden.

Prefabrikkerte byggematerialer brukes i mer eller mindre grad i et hvert byggeprosjekt. Bygningsingeniøren prosjekterer underlag for prefab leverandør i henhold til ønsker fra byggherre / entreprenør. Dette kan være betongelementer, betongtrapper, gitterdragere og stålverk, limtre, massiv-tre-elementer for dekke og vegg, ytterveggselementer, takelementer etc. etc.. Byggematerialene produseres på fabrikk under kontrollerte omgivelser og transporteres så til byggeplass for å heises på plass. For at prosess og byggeplass skal bli effektiv, kreves et høyt detaljeringsnivå og god koordinering i alle ledd.

At fundamentet er solid, er for oss alle en selvfølgelighet. I Norge er det, som kjent for mange, svært skiftende grunnforhold. Vurdering av fundamenteringsmetode er derfor særdeles viktig. Vi har den nødvendige erfaring både innen geoteknikk, konstruksjon og detaljert kjennskap til ulike fundamenteringsmetoder til å gi gode råd om dette.

Alle bygg skal tåle normal bruk, vær- og klimapåkjenninger uten å ta skade. Det stilles også strenge krav til energiforbruk i teknisk forskrift. Våre ingeniører gjennomfører energiberegninger slik at isolasjonstykkelse i tak, vegger og dekke på grunn bestemmes tidlig i prosjektet. Dette danner grunnlag for arkitekt og byggingeniør som skal prosjektere bygget, og for VVS-rådgiver som skal dimensjonere varme- og kjøleanlegget. Ofte kan det være hensiktsmessig å utarbeide et premissnotat for bygningsfysikk med beskrivelse av ytelser og med figurer av tekniske løsninger for hvordan kuldebroer skal unngås og vannet ledes vekk fra bygningskroppen på en sikker måte, for å unngå fuktproblemer på kort og lang sikt.

Vi kan også bistå med å BREEAM-sertifisere bygg i ulike klasser. Selv om bygningsfysikk spiller en vesentlig rolle for dette, er det også flere elementer som spiller inn her som miljøvennlige byggematerialer, kommunikasjon, avfallhåndtering etc.

Tidlig i prosjekteringen må det utarbeides et brannkonsept som beskriver tiltak for brannsikkerhet i bygget. Brannkonseptet går tverrfaglig gjennom bygget og bestemmer blant annet krav til konstruksjon, vegger og dører. Det beskriver hvordan trygg rømning skal oppnås, samt krav til tekniske installasjoner som sprinkler, nødlys, brannvarsling mm. Conturo har kompetanse og ansvarsrett for brannprosjektering. Vi tilbyr prosjektering av brannsikkerhet i prosjekter der vi allerede er involvert med konstruksjonsteknikk.

Tidlig i planleggingsarbeidet må det innhentes grunnundersøkelser som danner grunnlag for geoteknisk rapport og geoteknisk prosjektering. Den geotekniske prosjekteringen vil avdekke hvilken fundamenteringsmetode som er best egnet, samt ivareta terrengstabilitet av byggetomt og omkringliggende område både i og etter byggefasen. Der stabiliteten er utfordret, gjøres det vurdering av nødvendige tiltak for sikring mot utglidning av masser som for eksempel spunting og kalksementstabilisering. Vi tilbyr geoteknisk prosjektering i prosjekter der vi allerede er involvert med konstruksjonsteknikk.

Fagansvarlig byggeteknikk

Reidar Nilsen
Senior byggingeniør

Andre fagområder

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Få siste nytt fra Conturo og andre bransjerelaterte temaer.

Nyhetsbrev

Gjør deg kjent med vår Personvernerklæring her.

“Som prosjektleder har jeg benyttet Conturo til flere store og komplekse prosjekter de siste årene. Det har vært mange fordeler med å benytte et team av tverrfaglige rådgivere som sitter samlet, og deres dyktige rådgivere leverer alltid på et høyt nivå.”

Svein Gangsø

Sivilingeniør og prosjektleder
SGA Consult AS